Základním požadavkem při stavbě závodního motoru je jeho akcelerační schopnost, která pramení zcela určitě z jeho výkonu, ale také z množství rotačních hmot ve kterých je potřeba při každém zrychlování a stejně tak při maximálním brždění zvyšovat nebo snižovat množství absorbované energie. Hlavní zaměření by mělo směřovat na hmotu která přímo působí na klikový machanizmus bez převodu. Na sériových dílech tato hmota přispívá ke zvýšení setrvačných sil které mají vliv při plynulé jízdě na hospodárný provoz, protože více udržují získané otáčky motoru bez nutnosti přidávat výkon. Při závodění jsme nutnosti o hospodárný provoz poněkud oproštěni a můžeme využít plně všech výhod, které logicky vyplynou z odlehčení rotačních hmot. Před zahájením operací vedoucích k odstranění zbytečné hmoty je nutné uvědomit si určité zásady. Na prvním místě je nesnížit odlehčením funkčnost a kvalitu určité části, požadovaná je také vyváženost celého celku kterou je nakonec potřeba udělat. Největší měrou na setrvačnosti motoru se podílí setrvačník s přítlačným talířem spojky, který má největší průměr a tedy největší moment. Tady lze při velice pečlivé práci docílit 55 - 60 % odlehčení hmot. Stejný vliv má také řemenice na opačné straně kliky. Určitý podíl na setrvačnosti má samozřejmě také hnací hřídel v převodovce, hnaná hřídel, diferanciál, kola. Při odlehčování rotačních součástí lze výhodně využít soustružení, kterým docílíme stejnoměrné odstranění materiálu po odvodě, a ponecháme pouze nejnutnější tvar součásti. V případě odlehčovací kůry setrvačníku je vhodné odfrézování materiálu mezi šrouby na CNC stroji pro uchycení přítlačného talíře, pouze tímto způsobem lze docílit vysokého odlehčení. Při opracování je potřeba brát v úvahu, že součásti jsou vyrobeny z litiny která je křehká a pokud by došlo k výraznému ztenčení částí ve kterých se i přez odlehčení bude kumulovat energie, která působí určitou silou na materiál, může při vysokých otáčkách této součásti dojít k roztržení! Tomu lze předejít pouze výrobou podle výkresu s návrhem který je ověřený v automobilovém sportu.

Na obrázku uvedený výrobek používám ve voze Š 110 rally, setrvačník váží i s ozubeným věncem 4.2 kg. V provozu s tímto setrvačníkem jsem běžně motor v zátěži vytáčel k 7000 ot./min, ojediněle k 7500 ot./min. a k žádné destrukci nedošlo. Podle odborníků by se krytické otáčky měly pohybovat asi kolem 9000 ot./min. Naprosto nepotvzuji žádné informace o špatném startování, nestálosti volnoběžných otáček, zhasínání motoru při volnoběhu, nutnosti zvyšovat volnoběh někam nad 1500 ot./min, nebyly problémy při 1100 (používám 1250 ot./min.), nebo o nedoporučování snižování hmotnosti pod 6 kg (toto snad má opodstatnění při předpokladu že k vysokému odlehčování bude použito obrábění pouze soustružením), apod. Právě naopak jsem zaznamenal snadnější vytáčení motoru a zase rychlejší reakci při odstavení plynu (lze ocenit při srovnávání přetáčivosti), snadnější poslechnutí motoru při rychlém přeřazování rychlostních stupňů zejména ve vysokých otáčkách. Jedinou nevíhodou je předpokládaná nutnost při udržování konstantní rychlosti stále motor popohánět přidáváním plynu. (hlavní osazení motoru: V/Z 73/68, st. komprese 12, vačka 320/320, zdvih ventilu 10.9 mm, weber 40 DCOE 2, 5-k. hlava, laděné svody výfuku a sání, přetvarované sací kanály, ventily, spal. prostor, těsnění spal prostoru tzv. na kroužky, T-písty a další nutné úpravy, přesnosti a seřízení). Další operací po odlehčení cnc frézou bylo osoustružení zbývajícího vnějšího materiálu, které probíhalo s určitou opatrností, protože se jednalo o dělený řez. Po výrobě následovalo vyvážení spolu s odlehčenou řemenicí a klikovou hřídelí a přítlačným talířem. Pouze ze setrvačníku bylo nutno v jednom místě odvrtat necelé 2g. Při vyvažování setrvačníku který byl vyráběn ručně na fréze s otočným svěrákem bylo nutné odvrtat skoro 10g! Cena výroby jednoho kusu byla stanovena na 3000 Kč.

<<ZPĚT