K upravenému motoru bych doporučoval použití vhodné speciální výfukové soustavy, s ohledem na co nejlepší využití výkonových paramerů v širokém spektru otáček motoru. Vždy se jedná o dvě části, tlumič výfuku nebo několik tlumičů a primární svody s přívodem k tlumiči. Konstrukce výfukové soustavy je předem dána použitou hlavou motoru 5-k. nebo 8-k. Pro 8-k. hlavu lze vytvořit primární svody se 4 laděnými trubkami, pro 5-k. hlavu je nejlepším řešením použití dvou laděných větví. Použití 4 laděných větví pro 8-k. hlavu nemusí nutně znamenat lepší výsledky než kdyby bylo použito spojení 1.-4. a 2.-3. válce u hlavy zhruba ve stejné vzdálenosti jako u sériové litinoné příruby a dál použito dvou laděných svodů je to závislé na konstrukci motoru. (Pozn.) Laděný výfuk neznamená že bylo docíleno nějakého líbezného zvuku, ale že zde proběhla snaha o nalezení vhodné délky a jiných parametrů svodů a tlumiče výfuku příznivé k výkonovým vlastnostem motoru. Používání výfukových skupin v praxi bych rozčlenil asi do tří skupin. V první skupině jsou sériové výfukové soustavy, výrobce se snažil o kompromis hned mezi několika faktory, náročnost technického provedení celé konstrukce kde je v přímé úměrnosti cena výfuku, vliv na výkon motoru při různých pracovních otáčkách a v neposlední řadě splňování všech kritérií o hlučnosti soustavy a vlivu na ekologii prostředí. Do druhé skupiny zařazuji všechny tzv. "laděné" výfuky kde je především sledován záměr o co nejvýraznější zvukovou a velice pochybnou estetickou stránku (koncovka, nebo snad koncovky atd.) , od toho se samozřejmě odvíjí nejrůznější bastlení tlumičů a jednoduchých svodů. Touhle kategorií se nehodlám dále zabývat. Ve třetí skupině jsou všechny opravdové laděné výfukové soustavy. Vznik učitého laděného výfuku je dán především přehodnocením priorit uvedených v první skupině. Vždy musí být zřejmá snaha o co nejlepší technické provedení bez ohledu na nutné vynaložené úsilí. Zde jsou jedinými omezeními začlenění vozidla do určité skupiny N/A dříve A1/A2 a výchozí konstrukční skutečnost 5-k. nebo 8-k. hlava. Např. Podle sportovních řádů pro vozidla sk. N musí být zachováno sériové sběrné potrubí, vozidla sk. A mohou mít sběrné potrubí libovolné atd. Při konstrukci výfuku pro skupinu A je proto logicky větší prostor pro použití takového výfuku který svými výkonovými parametry nejlépe přispívá k zachování výkonu motoru. Zde je prakticky již jen jediné omezení hlučností která je různá pro soutěže, ZAO (okruhy), ZAV (vrchy). Na soutěžích je tato hlučnost kontrolována při tech. přejímce a je stanovena pro všechny vozy 97 + 1 dB. Pro zajištění této hladiny hluku jsou nejvhodnější absorbční tlumiče, které ještě splňují stanovenou hlučnost a hlavně zároveň nekladou procházejícím plynům odpor. Použití takto zkonstruovaných výfukových soustav v běžném provozu není vhodné s ohledem na zbitečné odebírání a opětovné shánění otp.

Při výrobě svodů pro vozy Škoda s 5-k. hlavou je vhodné připojení dvou laděných svodů na sériové litinové potrubí. Existují dva druhy litinového potrubí. Pro vozy Š 105- 130 L bylo vyrobeno potrubí s větvemi nad sebou protože v části nad výfukem nebyl chladič a spojením 1. a 4. válce tak vzniklo stejnoměrnější a druhý typ používaný pro vozy Š 110 LS (Š110 R), tohle potrubí má vývody pro připojení potrubí vedle sebe aby se dalo vyhnout chladiči při připojení výfuku. Pouze tenhle staší typ litinového potrubí lze použít v současné době při upravování vozidel pro rally HA protože v tehdejší době existoval. Pokud však došlo k přemístění tělesa chladiče na nárazník vznikl nám velký prostor do kterého mohou zasahovat větve výfuku, můžeme litinovou přírubu zcela vynechat a provést přesnější vedení větví a kvalitnější spojení 1. a 4. válce. Délka větví od spojení do sebe k litinové přírubě by měla být asi 530 mm. Od propojení by měla vyůsťovací trubice včetně tlumiče měřit ještě asi 1000 mm. Typ tlumiče může být Burgess, AMK, HRMA a jiné varianty, všechny pracují na absorbčním principu odlišují se výslednou hlučností a konstrukcí děrované trubky. Uložení tlumiče lze zvolit podélně s osou vozidla nebo pod nárazníkem vzadu napříč. Osobně jsem zvolil variantu podélného uložení, protože jsem nechtěl umisťovat další hmotu působící na přetáčivost vozu výrazně za zadní nápravu.

Pro vozy s 8-k. hlavou je možné použít 4 stejně dlouhých primárních svodů a stejně tak použití absorbčního tlumiče se jeví jako nejvhodnější. Délka primárních větví pro vozy s obsahem motoru 1289 ccm byla stanovena na 850 mm od připojení k hlavě do místa kde se spojují.

Rozměry svodů pro připojení tlumiče výfuku pod nárazník

 

Délky obou svodů jsou vyladěny pro obsah motoru 1200 cm3. Rozvinutá délka je přibližně 520 mm.

Absorbční tlumič AMK

Tento typ tlumiče bývá umístěn na zadním čele pod nárazníkem nebo místo nárazníku. Vyůsťovací trubka může být rovná nebo ohyb 90°. Vlastní konstrukce je velice jednoduchá a princip tohoto tlumiče je využíván u mnoha sportovních vozů. Děrovaná trubka je podle původních továrních plánů vyrobena z děrovaného plechu s dírami průměru 5 mm roztečí mezi sebou 7.2 mm s úhlem 60° mezi řadami, tento plech jsem nesehnal proto jsem do trubky o průměru 50 mm vyvrtal dírky podle děrovaného plechu. Trvalo mi to asi 8 hodin a bylo jich okolo 2000. Obal je tvořen dvěma polovinami které jsou svařeny plamenem. Půlky obalu jsou vytvořeny stočením plechu na stáčečce u klempíře. Pomocí ohýbačky plechu vytvoříme na stočeném plechu lemy které svaříme k sobě a tím vznikne trubkový obal. Víka jsem vyrobil podle nákresu vyklepáním plecu podle podobných profilů. Při sestavení tlumiče narazíme jedno víko do středu umístíme děrovanou trubku víko s obalem svaříme děrovanou trubku necháme zatím volně. Jako tlumící materiál jsou doporučovány drátěnky na nádobí mají sice vhodný tvar, ale hustota po napěchování je malá. Použil jsem podobné drátěnky tzv. drhlice nebo drátky na parkety, napěchoval jsem jich tam co šlo. Lepším materiálem by byla čedičová skelná vata která má velice dobré tlumící vlastnosti, ale po čase se vypaluje a účinnost tlumiče klesá tlumič se musí rozdělat a znovu napěchovat. Nevíhoda drátěnek je v jejich částečném rezonování při vyšších otáčkách, to může být problém při měření hluku na technické přejímce vozidel. U tohoto tlumiče byla při tech. přejímce naměřena hladina hluku při 4000 ot./min. 98 dB s opravdu velkými obtížemi až při třetím měření, protože hladina hluku je bez rezervy a při snaze nepřetáhnout otáčky přez 4000 ot./min to chce otravdu motýlí nohu. Při deceleraci dochází k tlakovým rázům jen velice zřídka.

 

<< ZPĚT